מאגר מידע

What is WHMCS Order Form Template? הדפסה

  • 1

WHMCS ships with a few Order Form Templates, like Standard Order Form Template, and Custom Order Form Template. The Order Form Template outlines the look and feel of the process to shopping cart.


?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה
« חזרה